In memoriam dr.ir. J.H. (Johan) ter Bekke

Geschokt heeft de faculteit kennisgenomen van het plotseling overlijden van dr.ir. Johan ter Bekke, op vrijdag 19 maart 2004.

Dr.ir. Johan ter Bekke (1946) is vanaf 1 maart 1980 verbonden geweest aan de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

Hij studeerde aan de Technische Universiteit Eindhoven en behaalde daar zijn i ngenieursgraad in 1974. Hij bleef daarna vier jaar aan dezelfde universiteit verbonden als onderzoeker.

Vervolgens werd hij aangezocht als projectleider voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en vervulde die functie met verve van 1978 tot 1980. Hierna trad hij in dienst bij de TU Delft. In december 1985 werd hij benoemd tot hoofddocent en promoveerde in 1991 bij Professor Henk G. Sol op een proefschrift getiteld “Semantic Data Modeling in Relational Environments.”

Zijn onderzoek had vooral betrekking op concepten voor semantische datamodellering en een nieuwe declaratieve taal voor datamanipulatie, beiden van belang voor het ontwerpen en gebruik van database systemen. Dit werk is zeer bekend geworden, mede door zijn in 1992 bij Prentice Hall (Hemel Hempstead) verschenen boek "Semantic Data Modeling". Zijn wetenschappelijk werk trok opnieuw internationale aandacht door zijn kritiek op het gebruik van de data-opvraagtaal SQL (veel toegepast in grote bedrijven), gepresenteerd tijdens de DEXA Workshop (Toulouse, 1997). Ook na 1992 was Johan nog zeer productief; zijn web-site wordt dikwijls door honderden bezoekers per dag bezocht.

Onder Johan's leiding is samen met medewerkers en studenten een prototype van een semantisch database management systeem ontwikkeld, het Xplain-DBMS, dat voor vele studenten een leerzaam hulpmiddel was en nog is om dank zij zijn heldere semantische concepten een beter begrip te krijgen van de thans zo dominante relationele database systemen. Hij was er zeer trots op dat hij in 2001 op basis van een nieuw algoritme de vraagtaal van Xplain kon uitbreiden met een commando voor recursieve operaties in netwerken, zodanig dat de terminatie ervan gegarandeerd is, hetgeen in SQL thans niet mogelijk is. Hierover zijn sinds 2002 vijf publicaties verschenen.

Johan gaf veel onderwijs en was een enthousiast docent, zodat hij zijn studenten bleef boeien tot aan het einde van de collegeperiode, een gave die weinigen is gegeven.

Wij zullen Johan missen om zijn vakbekwaamheid, maar vooral om zijn humor en zijn enthousiasme.

Wij wensen zijn vrouw Ineke en zijn kinderen Tom, Margot en Susan sterkte toe nu zij dit verlies moeten dragen.

Delft, 19 maart 2004.

Prof.dr. H. Koppelaar

Ir. J.A. Bakker

PS: This obituary appeared on the website of the website of the TU Delft but can no longer be found there.