Willem de Doper

Introductie

William the Baptist is een zeer nuttig en helder boekje over de doop. Het weerlegt helder de argumenten van de baptisten (onderdompelaars genoemd in dit boek) en toont de Bijbelse principes van de doop zoals voorgestaan in de reformatorische kerken in Nederland.

Gegeven persoonlijke en landelijke omstandigheden leek het me nuttig dat zij die de Engelse taal niet machtig zijn, toch van dit werk kennis kunnen nemen. Door de opzet, een discussie, is het ook voor leken een eenvoudig te volgen boek.

Het boek is beschikbaar in een aantal formaten.

Edities